Strona Oficjalna

Biuro Parafialne - Sakramenty i dokumenty

Chrzest

KATECHEZY CHRZCIELNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

Rodziców dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego a także rodziców chrzestnych zapraszamy do wzięcia udziału w katechezie chrzcielnej będącej przygotowaniem do bardziej świadomego uczestnictwa w liturgii sakramentu. Katechezy odbywają się w II niedzielę każdego miesiąca o godz. 12.00 (w kaplicy św. Katarzyny Dorset Street). Należy przynajmniej dzień wcześniej potwierdzić mailowo swoje uczestnictwo w spotkaniu (dublindominikanie@gmail.com). W katechezie mogą wziąć udział także osoby, które będą uczestniczyły w sakramencie chrztu świętego w Polsce jako rodzice lub rodzice chrzestni i chcą odbyć stosowne przygotowanie w Irlandii.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Prawo kanoniczne o chrzcie świętym“, zamieszczonym pod adresem: http://www.archpoznan.org.pl/serwis/artykuly/2002/1/chrzest.htm Znajdziemy w nim odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie wymogi stawia Kościół przed proszącymi o chrzest dziecka i duszpasterzami odpowiedzialnymi za udzielenie tego sakramentu?
 • Czy każde dziecko może być ochrzczone? Co jest niezbędne do ważności chrztu?
 • Czy każde dziecko może być ochrzczone? Czego się wymaga do godziwości chrztu?
 • Czego wymaga się od dorosłych, którzy chcieliby przyjąć sakrament chrztu św.?
 • Kto ma prawo udzielać chrztu i jak postępujemy w niebezpieczeństwie śmierci?
 • Kiedy i gdzie powinno się udzielać chrztu?
 • Czym i jak należy udzielać chrztu?
 • Co to jest chrzest warunkowy i komu się go udziela?
 • Na czym polega uczestnictwo rodziców w ceremonii chrztu ich dziecka?
 • Czym się kierować przy wyborze imienia?
 • Po co wybieramy chrzestnych i czy każdy może nim zostać?
 • Dlaczego fakt chrztu we własnym kościele parafialnym ułatwia życie w przyszłości? Obowiązek zapisania chrztu św. w Księdze ochrzczonych.
 • Czy w jakiś przypadkach dokonuje się zmian nazwisk w Księdze ochrzczonych?
 • Co zrobić, jeśli ktoś ma pewność, że był ochrzczony, ale nie może tego udowodnić, ponieważ Księga ochrzczonych, w której fakt ten był odnotowany, zaginęła?
 • Czym jest chrzest w rozumieniu prawa kanonicznego i co on nam daje?


CHRZEST

Sakrament chrztu świętego udzielany jest dzieciom zasadniczo w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 13.00, z wyjątkiem okresu Adwentu i Wielkiego Postu. Inne terminy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Rodzice chcący ochrzcić dziecko powinni przynajmniej na trzy tygodnie przed planowaną datą chrztu zgłosić się do jednego z duszpasterzy. Należy wypełnić wtedy odpowiedni formularz i dołączyć do niego kopię aktu urodzenia dziecka.

Zgodnie z tradycją i prawem Kościoła katolickiego, chrzest jest udzielany dziecku, kiedy o to prosi przynajmniej jedno z rodziców oraz istnieje uzasadniona nadzieja, że będzie ono wychowane w wierze katolickiej – prosząc o chrzest tym samym rodzice zobowiązują się do wychowywania swojego dziecka w wierze Kościoła katolickiego.

RODZICE CHRZESTNI

Rodzice chrzestni, z racji zadania jakie zobowiązują się przyjąć na siebie, muszą mieć ukończony 16 rok życia, przyjąć wcześniej wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), móc bez przeszkód przystępować do sakramentów świętych.

Rodzicem chrzestnym nie może być np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub odrzucająca naukę Kościoła.